Arbetarekommunen

Skinnskattebergs Arbetarekommun
organiserar alla socialdemokrater i Skinnskatteberg kommun.
Riddarhyttans (s)-förening är en del av Arbetarekommunen.
På Arbetarekommunens medlemsmöten har alla (s)-medlemmar i kommunen rösträtt.
Några medlemmar i Riddarhyttans s-förening har förtroendeuppdrag inom Arbetarekommunen:

Lars Andersson är revisorsersättare i Arbetarekommunen
Aneth Arvidsson är ersättare i Arbetarekommunens styrelse
Elof Engman är Arbetarekommunens representant i distriktets pensionärsråd.
Roger Ingvarsson är revisor i Arbetarekommunen
Anders Jakobsson ordinarie ledamot i styrelsen och medlemsansvarig
Ewa Wikström ingår i Arbetarekommunens valberedning samt är adjungerad i styrelsen.