Bakgrund

Det var när arbetarna organiserade sig som vi kunde åstadkomma förändring i samhället. Fackföreningsrörelsen kom först. Genom att organisera sig kunde man förbättra arbetsvillkoren. Men för att kunna påverka hela samhället insåg man att det var nödvändigt med en helhetssyn, där man ifrågasatte kapitalismen, ett system där ett fåtal kunde styra över många. I t.ex. Riddarhyttan styrde disponenten över människornas liv. Han kontrollerade deras arbete, boende, var de köpte mat och mycket mer.

Det var som en protest mot detta samhällssystem som Riddarhyttans socialdemokratiska förening bildades 1907. Föreningen har under alla år haft en viktig roll i kommunens utveckling. Många av kommunens ledande politiker har fått sin skolning i Riddarhyttans socialdemokratiska förening.

Förr stod kampen om de grundläggande behoven, bostäder, vatten, avlopp, mat för dagen m.m. Senare kom krav på barnomsorg, en bättre skola för alla, sjuk- och tandvård, äldreomsorg m.m. I alla dessa frågor har Riddarhyttans s-förening varit pådrivande, haft en viktig del i att nödvändiga reformer genomförts.

Alla behövs!
Det är lika viktigt nu som då att vara med och påverka samhällsutvecklingen. Det är viktigt att människor från Riddarhyttan är med och fattar de politiska besluten, i kommunfullmäktige, i nämnder och i styrelser. Därför är det viktigt att vi har en socialdemokratisk förening i Riddarhyttan – socialdemokratisk därför att vi tror på alla människors lika värde, ett demokratiskt synsätt, att vi endast tillsammans kan skapa ett bättre samhälle