Förtroendevalda

Förtroendevalde inom kommunpolitiken från Riddarhyttans s-förening mandatperioden 2023-2026:

Roger Ingvarsson.
Ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige, samt ordinarie ledamot i Kommunfullmäktiges valberedning
Ledamot i Socialnämnden

Anders Jakobsson.
Ersättare i kommunfullmäktige
Ledamot i kommunstyrelsen