Förtroendevalda

Förtroendevalda medlemmar från Riddarhyttan inom Skinnskattebergspolitiken 2015-2018

Eva Anderberg är ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige,
Lars Andersson är ordförande i Valnämnden
Aneth Arvidsson är ordförande i Kommunfullmäktige och ordförande i NVU
Elof Engman är ersättare i Kommunfullmäktige
Leif Fredriksson är vice ordförande i Valnämnden
Roger Ingvarsson är ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige, ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen samt ordförande i Vård och omsorgsutskottet
Anders Jakobsson är vice ordförande i Miljö och Byggnadsnämnden