Styrelsen

Vald vid föreningens årsmöte i februari 2023
samt konstituerad vid styrelsemöte i april 2023

Ordinarie ledamöter
Ewa Wikström – Ordförande
Lars Andersson – Kassör och Sekreterare
Roger Ingvarsson – Vice Ordförande
Aneth Arvidsson – Studieorganisatör
Anders Jakobsson – Medlemsansvarig

Ersättare:
Ingegerd Ingvarsson
Per-Arne Olsson
Gun Karlsson

Ersättarna i styrelsen utgör också föreningens valberedning.

Revisorer: Leif Fredriksson och Mats Jansson
Revisorsersättare: Anne Eidenbrandt