Styrelsen

Vald vid föreningens årsmöte i februari 2020

Ordförande: Ewa Wikström
Sekreterare: Birgit Holmqvist
Kassör: Lars Andersson
Ledamot: Aneth Arvidsson
Ledamot: Roger Ingvarsson

Ersättare: Ingegerd Ingvarsson
Ersättare: Anders Jakobsson
Ersättare: Per-Arne Olsson

Ersättarna i styrelsen utgör också föreningens valberedning.


Revisorer: Leif Fredriksson och Mats Jansson